Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver hur Södertälje Trafikskola AB behandlar dina personuppgifter och gäller när du använder trafikskolans tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Ansvar för personuppgifter

Södertälje Trafikskola AB, org. nr. 556572-9802, är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. 

Så skyddar vi dina uppgifter

Södertälje Trafikskola AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Södertälje Trafikskola AB dina uppgifter

När du som kund till exempel skriver in dig på trafikskolan, mail-konverserar med trafikskolan eller handlar via vår e-handel innebär det att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Exempel på uppgifter vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köphistorik och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så använder vi dina uppgifter

Södertälje Trafikskola AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig som kund, eller att du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter.

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

·         Administrera och genomföra en inskrivning på trafikskolan.

·         Hantera och administrera bokningar i så väl trafikskolans bokningssystem, Trafikverkets förarprovsystem och Transportstyrelsen. Detta är för att kunna boka                         förarprov och rapportera att du som elev är godkänd på de obligatoriska utbildningarna som krävs såsom, Riskutbildning och Introduktionsutbildning.

·         Vid fakturering.

·         Vid kontakt med dig som elev.

·         Genomföra undersökningar och utvärderingar i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster.

·         Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp.

·         Tillhandahålla WiFi-service i vår lokal.

·         Ge dig relevant information med till exempel bokningar.
 

 

Vi kan också använda dina uppgifter för att skicka aviseringar, inklusive e-post och sms, om bokningar av kurser, körlektioner och förarprov.

Sociala Medier

Södertälje Trafikskola AB arbetar med sociala medier där elever kan finnas med på bild och i text. Deltagande i detta är frivilligt, och vi hanterar detta genom att du kan godkänna villkor via vår genom muntliga frågor. Om du inte vill finnas med i text eller bild på våra sociala medier respekterar vi detta utan följdfrågor eller liknande.

Tredjepartsåtkomst

Dina personuppgifter används endast av Södertälje Trafikskola AB. De lämnas endast ut till myndigheter och samarbetspartners som krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Vid fakturering använder vi Björn Lundén. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Södertälje Trafikskola AB. Detta inkluderar inte betrodda tredjepartsleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, under förutsättning att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

                                                             Så länge sparar vi dina uppgifter

Södertälje Trafikskola AB sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund eller enligt lagliga krav. Personuppgifter raderas sedan enligt särskilda rutiner som styrs av lag.

                                                             Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:

Södertälje Trafikskola AB

Svalängsvägen 2

151 38 Södertälje

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos Södertälje Trafikskola AB är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, till exempel bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

                                                           Cookies

Södertälje Trafikskola AB använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

                                                          Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

                                                         För mer information

 Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Välkommen att besöka oss eller ringa 08 550 300 89. Du kan också besöka www.datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.