Köpvillkor E-handel

Välkommen till våra köpvillkor för e-handel på Södertälje Trafikskola  AB 556572-9802. Dessa villkor gäller för all försäljning till konsumenter i Sverige via vår webbplats. Genom att genomföra en beställning hos oss accepterar du villkoren nedan och samtycker till att vara bunden av dem. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom villkoren innan du genomför din beställning.

§1 Priser

De priser som gäller för inköp från Södertälje Trafikskola anges på vår webbplats vid inköpstillfället. Alla priser anges i svenska kronor och är styckpriser inklusive moms om inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella uppenbara felaktigheter i prisangivelserna. Fraktkostnad kan tillkomma, se §3 – Leverans och frakt.

§2 Betalning

Följande betalningsmedel är tillgängliga vid e-handel från Södertälje Trafikskola: Swish och Qliro.

§3 Leverans och frakt

Varor som beställs från Södertälje Trafikskola skickas normalt med post inom 2-4 arbetsdagar efter beställningstillfället. En enhetsfrakt på 49 kr per order tillkommer för varor som inte levereras digitalt. För varor som hämtas ut på plats utgår ingen fraktkostnad.

§4 Ej uthämtade varor

Om du beställer en vara och sedan väljer att inte hämta ut den debiteras du 150 kr i administrationskostnader. Ej uthämtade varor/tjänster betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

§5 Ångerrätt, reklamationsrätt och retur

 1. Retur inom 14 dagar 
   Kunder har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från den dag då kunden mottar varan. Kunden ska meddela Södertälje Trafikskola om detta inom fjorton (14) dagar från den dag varan togs emot eller tjänsten betalades. Meddelandet ska ske per e-post eller brev.    
 2. Returadress 
   Retur av vara ska ske till Södertälje Trafikskola, Svalängsvägen 2, 151 38 , Södertälje. 
   Retur får inte ske mot postförskott.    
 3. Ångerrätt 
   För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats, till exempel om du har öppnat och godkänt villkoren i Teoricentralens profil.    
 4. Varans skick vid retur 
   Returnerad vara ska vara i oanvänt och oskadat skick för att kunna returneras, såvida inte varan har förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till kunden.    
 5. Kostnad vid retur 
   Kostnaden för retur av vara bekostas av kunden.

Kunder har reklamationsrätt på varor i 3 år i, vilket inte gäller för alkohol, mat, hyror och tjänster. 

Observera att återbetalning inte kan göras förrän Södertälje Trafikskola har mottagit varan eller bevis på att varan har skickats tillbaka. 
 
 Återbetalningen ska göras inom 14 dagar från det att Södertälje Trafikskola mottagit varan eller bevis på att varan har skickats tillbaka.

14 dagars returpolicy gäller inte för hyror och tjänster.

§6 Behandling av personuppgifter

 Personuppgifter som lämnas vid beställning av vara eller tjänst kommer att registreras och lagras elektroniskt. Informationen används enbart för att administrera beställningen och för att tillhandahålla den service som efterfrågas av kunden. 

§7 Reklamation

 Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du kontakta oss så snart som möjligt. Vid övriga reklamationer tillämpar vi svensk lag och konsumentköplagen. Vi följer även Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

§8 Tvist

 Eventuella tvister mellan parterna som inte kan lösas på plats, ska lösas genom svensk lag och domstol enligt svensk lag och konsumentköplagen. Kunden har också möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

§9 Kontaktuppgifter

Södertälje Trafikskola

Svalängsvägen 2

15138 Södertälje

08 550 300 89

info@sodertaljetrafikskola.se

www.sodertaljetrafikskola.se